GenderRelaties

Waardoor zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen in de zoektocht naar seks?

geschreven door 9 juni 2016
Verschillen tussen mannen en vrouwen in seks

Ben je benieuwd naar theorieën die verklaren waarom mannen en vrouwen verschillen vertonen in de zoektocht naar seks? Je vindt hier drie verklaringen.

Het is het standaard plaatje van mannen en vrouwen in de liefde: mannen verlangen naar meerdere casual sekspartners, terwijl vrouwen streven naar een langdurige relatie met één persoon. Bij het horen van deze sekseverschillen in seks kijken we al bijna niet meer verbaasd op. Petersen en Hyde (2011) gaven in het Journal of Sex Research een mooi overzicht van theorieën die dit verschil verklaren.

1. Mannen en vrouwen worden gedreven door de evolutie

De eerst omschreven theorie is de evolutionaire theorie. Deze stelt dat sekseverschillen in seksueel gedrag het gevolg zijn van de verschillende strategieën van mannen en vrouwen met betrekking tot voortplanting. Zo hebben mannen en vrouwen een andere aanpak wat betreft seksuele selectie (i.e., het kiezen van een sekspartner).

Mannen strijden onderling om gekozen te worden door een vrouw om seks te hebben. Voor mannen is het wenselijk veel sekspartners te hebben, om zo de kans op nakomelingen te vergroten en genen te verspreiden. Vrouwen hebben juist meer genetisch succes door hun partner zorgvuldig te selecteren, en elke nakomeling goed te verzorgen en zo de kans op overleving van het kind te vergroten. Voor vrouwen is zwanger raken een zeldzame gebeurtenis, omdat zij hiertoe maar eens per maand de kans hebben. Daarnaast hebben zij een zwangerschap te voldragen, wat tijd en energie kost. Vrouwen zouden daardoor een voorkeur hebben voor lange relaties waarin hun partner hen verzorgt en helpt met het grootbrengen van de kinderen. Een man doet dus volgens de evolutionaire theorie een kleinere investering als ouder, omdat hij makkelijker veel vrouwen kan bevruchten en het kind niet negen maanden hoeft te dragen. Dit verschil in ouderlijke investering leidt tot sekseverschillen in seksueel gedrag.

2. Mannen en vrouwen gedragen zich zoals ze zijn aangeleerd zich te gedragen

Volgens de cognitieve sociale leertheorie leren mensen gedrag door observatie van anderen, waarna zij kiezen welk gedrag zij zullen imiteren. Hierbij zal gedrag dat wordt beloond vaker worden vertoond. Volgens deze theorie vertonen jongens en meisjes dus het gedrag dat bij hun sekse “hoort” doordat juist die gedragingen worden beloond, en gedrag dat niet passend is wordt veroordeeld vanuit de omgeving. Wat betreft seksualiteit worden mannen en vrouwen volgens deze theorie beïnvloed door het algemeen meer geaccepteerde idee dat mannen meerdere losse sekspartners mogen hebben, terwijl vrouwen juist worden veroordeeld wanneer zij dit gedrag vertonen. Dit beeld wordt gevoed door de media, films, internet, of door de mening van leeftijdsgenoten. De cognitieve sociale leertheorie stelt dat mannen en vrouwen zich dit beeld van een “dubbele standaard” voor seksueel gedrag van mannen en vrouwen eigen maken, en zich dus overeenkomstig gaan gedragen.

3. Mannen en vrouwen worden beïnvloed door de maatschappelijke ladder

De sociale structuur theorie stelt dat sekseverschillen in seksueel gedrag worden beïnvloed door de verdeling van macht en taken over de seksen binnen een bepaalde maatschappij. Een voorbeeld hiervan is dat mannen gemiddeld meer verdienen dat vrouwen, al hebben zij dezelfde baan. Impliciet plaatst dit mannen hoger op de ladder. Volgens de sociale structuur theorie zullen mannen en vrouwen minder worden beïnvloed door de “dubbele standaard” met betrekking tot seksueel gedrag in samenlevingen waarin er een minder groot hiërarchisch verschil is tussen de seksen. In zo’n maatschappij zullen mannen en vrouwen zich meer seksueel gelijk gedragen. Kortom, hoe groter het gat tussen mannen en vrouwen op de maatschappelijke ladder in een bepaald land, hoe groter de seksuele ongelijkheid.

Volgens Petersen en Hyde schort er uiteraard ook iets aan deze theorieën, zoals de focus op heteroseksuele relaties, en het onvermogen om hedendaagse onderwerpen, zoals gebruik van contraceptie en de invloed van de kans op seksueel overdraagbare aandoeningen, in de theorieën te integreren.

Hoofdafbeelding: rawpixel.com.

Wellicht ook interessant voor jou: