Privacybeleid

In dit privacybeleid staat beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt, en met welke doeleinden, door de website https://bedmanieren.nl met KvK-nummer 82020639 (hierna te noemen “Bedmanieren.nl”). Dit privacybeleid geldt voor alle diensten die Bedmanieren.nl aanbiedt. De wijze waarop Bedmanieren.nl persoonsgegevens verwerkt is in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Bedmanieren.nl.

Bezoek van de website en cookies

Bedmanieren.nl hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij maken gebruik van cookies. Cookies en vergelijkbare technieken (hierna samen te noemen “cookies”) worden ingezet om het gebruiksgemak van onze website te verhogen en de website zo relevant mogelijk te maken voor alle bezoekers. Uit cookies kunnen geen contactgegevens, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail- en telemarketing acties.

Cookies kunnen worden gebruikt voor analyse door ons als eigenaren van de website, onze webbeheerder, social media-partijen of door affiliate partners. De juridische grondslag voor deze verwerkingen is uw toestemming (met uitzondering van noodzakelijke cookies en cookies met geringe gevolgen voor uw privacy). Deze toestemming vragen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner. Hieronder leest u meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden.

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies worden ingezet via onze webhosting en helpen de website bruikbaarder te maken door basisfuncties, zoals paginanavigatie, van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. Zo gebruikt onze website functionele cookies voor:

 • Het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van uw scherm;
 • Het uitlezen van uw browserinstellingen om onze websites optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven;
 • Het opsporen van misbruik van onze websites en diensten, bijvoorbeeld het gebruik van ons contactformulier;
 • Het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft;
 • Het mogelijk maken om te reageren op artikelen en/of het contactformulier in te vullen.

Statistische cookies

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen. Wij gebruiken analytische cookies voor:

 • Het bijhouden van het aantal unieke bezoekers op onze webpagina’s;
 • Het bijhouden van het land van herkomst van bezoekers van onze webpagina’s;
 • Het bijhouden van de leeftijdscategorie en geslacht van bezoekers van onze webpagina’s;
 • Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s;
 • Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt;
 • Het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven;
 • Het optimaliseren van de structuur, navigatie en inhoud van de website.

Daarnaast verwijzen wij particuliere kopers naar Bol.com. Hiervoor werken wij middels het Affiliate Partnerprogramma van Bol.com. Wanneer de op de website aangeboden links naar materialen en/of producten geen particuliere, maar commerciële doeleinden hebben en afkomstig zijn van derden, spant Bedmanieren.nl zich in om dit ten alle tijden daar duidelijk bij te vermelden door middel van een disclaimer. Bol.com plaatst cookies voor analysedoeleinden ter registratie van vertoningen, kliks, verkopen en ontvangen gelden voor het berekenen van een commissie aan Bedmanieren.nl, wanneer particuliere kopers zijn doorverwezen via een externe link op onze website. Voor de cookies die zij plaatsen, verwijzen wij naar de verklaringen die Bol.com op hun eigen website daarover geeft. Deze zijn ook van toepassing als u onze website bezoekt. Bedmanieren.nl heeft daar geen invloed op. Let er op dat deze verklaring regelmatig kan wijzigen.

Social media cookies

De artikelen en video’s die u op onze website bekijkt, kunt u door middel van buttons ‘liken’ en/of delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van de social media-partijen (zoals Facebook, LinkedIn, Twitter, Whatsapp, YouTube en Pinterest), zodat deze u herkennen op het moment dat u een artikel of video wilt delen. Deze cookies maken het dus mogelijk dat gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website direct kunnen delen. Ook kunnen deze partijen kunnen door middel van tracking cookies proberen uw interesses te achterhalen en u op basis daarvan benaderen voor advertenties. De informatie over uw huidige websitebezoek kan in dat geval gecombineerd worden met informatie van eerdere bezoeken aan andere websites dan de onze.

Overige/ onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij (zoals YouTube) opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze websites getoond worden.

Mocht u op deze websites cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.

Browserinstellingen

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. We raden u aan het Help-gedeelte van jouw browser te raadplegen of een kijkje te nemen op de site over cookies die richtlijnen biedt voor alle moderne browsers. Let op: het weigeren c.q. verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de website verloren gaan of zelfs dat u bepaalde webpagina’s helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat u geen externe links naar affiliate partners meer te zien krijgt.

Reageren en contact

Op de website, het contactformulier en andere kanalen van Bedmanieren.nl is het mogelijk om berichten achter te laten, of materiaal in te zenden en te (laten publiceren). Bedmanieren.nl biedt de mogelijkheid om dit anoniem, onder alias of eigen naam te doen. De informatie die u invoert zal worden gebruikt, om deze zichtbaar te maken op het betreffende medium. De bezoekers en/of relaties zijn hierbij zelf verantwoordelijk voor het aangeven van of zij inzendingen anoniem of met (al dan niet herleidbare) naam en toenaam willen (laten) plaatsen. Ook zijn de bezoekers en/of relaties zelf verantwoordelijk voor het indienen van een verzoek om mailwisselingen, afschriften en/of persoonsgegevens te laten verwijderen nadat een mailwisseling met ons is beëindigd. De juridische grondslag voor deze verwerkingen is uw toestemming.

Beveiliging

Bedmanieren.nl heeft adequate technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Het betreft onder andere:

 • Een beveiligde SSL-verbinding bij het invullen van het contactformulier.
 • Het beveiligd bewaren van gegevens.

Gebruik van sociale media

Bedmanieren.nl is op verschillende sociale media te vinden, zoals Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest en YouTube. Wanneer u ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. Dit is afhankelijk van uw instellingen op deze sociale mediaplatformen.  Bedmanieren.nl kan bijhouden hoe vaak een bepaalde post is gedeeld en “geliked” via sociale media, om het bereik van een artikel te analyseren. Bedmanieren.nl kan gebruik maken van (marketing)diensten van derden, zoals Facebook. Op deze manier kan Bedmanieren.nl zich richten op een specifieke doelgroep op sociale media.

Teamleden en samenwerkingspartners

Wanneer teamleden na overleg en een door de eigenaren bepaalde inwerktermijn, ervoor kiezen om toe te treden in het VoF van Bedmanieren.nl, zijn zij automatisch mede-eigenaar van de website. Van teamleden of samenwerkingspartners, zoals gastschrijvers, die korter dan 12 maanden voor ons werkzaam zijn en/of niet toetreden tot het VoF, verwerken wij de volgende gegevens, die wij bewaren zolang de overeenkomst van kracht is:

 • Naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Inloggegevens voor de website.
 • Evt. foto t.b.v. het schrijversprofiel op de website.
 • Evt. inschrijfnummer Kamer van Koophandel, bankrekeningnummer en overige benodigde gegevens voor het afhandelen van een overeenkomst.
 • Indien het teamlid met de eigenaren overeenkomt dat onder een pseudoniem artikelen worden geschreven voor Bedmanieren.nl, dragen zowel de eigenaren als overige teamleden er zorg voor dat buiten het team van Bedmanieren.nl niet met herleidbare gegevens wordt gesproken over deze schrijver.

Rechten

Bedmanieren.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van een wet is vereist. De persoonlijke informatie die Bedmanieren.nl over u heeft kunt u altijd opvragen en inzien en op uw verzoek wordt die informatie volgens uw aanwijzingen gewijzigd. Uw verzoeken tot inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten tot redactie@bedmanieren.nl. Wanneer een verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw (uitdrukkelijke) toestemming, hebt u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Indien u een klacht hebt over het gebruik van persoonsgegevens door Bedmanieren.nl, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Minderjarigen

Ben je nog geen 16 jaar? Vraag dan je ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) om toestemming om onze website te gebruiken. Personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt hebben, mogen uitsluitend met toestemming van een ouder of wettelijk voogd gebruik maken van Bedmanieren.nl. De ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s) van de minderjarige dienen in het belang van de minderjarige dit privacybeleid te lezen en kunnen in plaats van de minderjarige de rechten van de betreffende minderjarige uitoefenen. Bedmanieren.nl raadt ouders of wettelijke voogden aan om toezicht te houden op het gebruik dat een minderjarige maakt van van Bedmanieren.nl en om hen bewust te maken van het gebruik dat van hun persoonsgegevens kan worden gemaakt op grond van dit privacybeleid.

Slotopmerkingen

Wij zullen ons privacybeleid af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website, onze samenwerkingspartners of de regels rondom cookies wijzigen. Wij mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan op enig moment en zonder waarschuwing vooraf wijzigen.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over ons beleid, neem dan o.v.v. “privacy” contact op via redactie@bedmanieren.nl.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op 10 maart 2021.